لوگوی گفتگو فصلنامه فرهنگی و اجتماعی


تماس با ما
مجلات گفتگوتهران، میدان فلسطین، خیابان طالقانی غربی،
خیابان سرپرست، نبش کوچه خورشید، پلاک ۲۹
تلفن: ۸۸۹۵۲۲۹۷ فاکس: ۸۸۹۵۱۶۹۱ همراه: ۰۹۳۶۹۵۰۰۱۸۲
صندوق پستی ۱۳۸۸ - ۱۳۱۴۵
ایمیل: info@goftogu.com