» باب گفتگو

مقالات ویژه

■ حسین علاء و تلاش‌های او برای حلّ و فصل مسئلهٔ آسوری‌ها  احسان هوشمند

■ پیروزی در نبرد، شکست در جنگ؛ حزب دموکرات ایران و مسئلهٔ آذربایجان  کاوه بیات

■ بازتاب‌ها و ارزیابی‌های یک شکست  محمد حسین خسروپناه

■ سقوط فرقهٔ دموکرات آذربایجان  کاوه بیات


فروپاشی فرقهٔ دموکرات و پیامدهای آن

[چکیده‌های مقالات]

فروپاشی فرقهٔ دموکرات و پیامدهای آن

باب گفتگو

کاوه بیات

بحران آذربایجان در سال‌های ۱۳۲۴ و ۱۳۲۵ شمسی یکی از مهمترین بحران‌هایی است که در دورهٔ معاصر دامنگیر ایران شد؛

[متن کامل]مقالات ویژه

حسین علاء و تلاش‌های او برای حلّ و فصل مسئلهٔ آسوری‌ها  

احسان هوشمند

اشغال ایران در جنگ دوّم جهانی مصائب زیادی را بر مردم کشور تحمیل کرد. البته در این میان، مناطق مختلف بخش‌های شمال غربی ایران یعنی مناطق تحت اشغال ارتش شوروی بیش از سایر نقاط کشور تحت تأثیر پیامدهای اشغال قرار گرفت.

[متن کامل]پیروزی در نبرد، شکست در جنگ؛ حزب دموکرات ایران و مسئلهٔ آذربایجان  

کاوه بیات

اگرچه با سقوط فرقهٔ دموکرات آذربایجان و اعادهٔ حاکمیت مرکز بر آن سامان یک دور مهم و اساسی از کارزارهای سیاسی ایران آن روزگار به پایان آمد اما دور جدیدی نیز آغاز شد که شاید وجه ممیزهٔ آن از دور پیشین، بیشتر اهمیت وجه داخلی آن در قیاس با جنبهٔ خارجی امر بود؛

[متن کامل]بازتاب‌ها و ارزیابی‌های یک شکست  

محمد حسین خسروپناه

در ۲۱ آذر ۱۳۲۵ ارتش ایران وارد شهر تبریز شد و رسماً به حکومت ازهم‌پاشیدۀ فرقۀ دموکرات آذربایجان پایان داد.

[متن کامل]سقوط فرقهٔ دموکرات آذربایجان  

کاوه بیات

آنچه در ادامه ملاحظه خواهد شد گزارشی است از آخرین روزهای حکمروایی فرقهٔ دموکرات آذربایجان به قلم لِستر ساتن کنسول ایالات متحده در تبریز؛

[متن کامل]