مقالات ویژه

■ مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران پس از انقلاب  حسام سلامت

■ فرار از دانشگاه؛ شیوه‌های گردش علوم انسانی در حوزۀ عمومی  مهسا اسدالله‌نژاد

■ فراز و فرود یک شهر یک دانشگاه؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه  مسعود صوفی‌مجیدپور

■ ایدئولوژیزه شدنِ تعهد کمونیستی؛ تحقیقی در بارة مدارس حزب کمونیست فرانسه ۱۹۹۰-۱۹۷۰  ناتالی اِتوئن

■ قمار با «سرمایۀ انسانی»؛ دربارۀ منطق سوداگریِ «اقتصاد دانش»  ژان فرانسوا بیسونِت


پیرامون دانشگاه

[چکیده‌های مقالات]

پیرامون دانشگاه

مقالات ویژه

مقدمه‌ای بر اقتصاد سیاسی آموزش عالی در ایران پس از انقلاب  

حسام سلامت

هشتم دی ماه ۹۷ یکی از مدیران دانشگاه آزاد در جمع دانشجویان معترض واحد علوم و تحقیقات که در واکنش به حادثۀ واژگونی یکی از اتوبوس‌های این دانشگاه‌ و مرگ ۹ نفر از دانشجویان تجمع کرده بودند سخنانش را با جملةمعناداری آغاز کرد: «حق با مشتری است».

[متن کامل]فرار از دانشگاه؛ شیوه‌های گردش علوم انسانی در حوزۀ عمومی  

مهسا اسدالله‌نژاد

مقدمه
در سال‌هایِ اخیر شاهد شکل‌گیری فزایندۀ نهادها و مؤسسات درون و برون‌دانشگاهی در کشور بوده‌ایم، نهادهایی که تلاش کرده‌اند به‌واسطۀ درپیش‌گرفتن راه و رسمی جایگزین، به شیوه‌ای متفاوت از سازوکارهای رسمی دانشگاه‌ها به تولید و توزیع دانش‌ - به ویژه در حوزۀ علوم انسانی - بپردازند. در این میان آنچه می‌توان از آن به «شیوۀ گردش دانش» تعبیر کرد - اعم از تولید، توزیع و مصرف دانش - عمیقاً دستخوش دگرگونی شده است. به‌رغم موفقیت نسبی این تجارب نوظهور در جلب مخاطب و استقبال شهروندان از آنها - از دانشجویان سابق و فعلی گرفته تا مردمان عادی - و تداوم فعالیت‌شان و گسترش دامنۀ موضوعی و تنوع سیاسی و اجتماعی این دست نهادها، هنوز هیچ مطالعۀ تفصیلی و پژوهش‌گرانه‌ای دربارۀ آنها انجام نگرفته و ویژگی‌ها، شرایط و پیامدهای آنها سنجیده نشده است.

[متن کامل]فراز و فرود یک شهر یک دانشگاه؛ مطالعه موردی دانشگاه آزاد واحد فیروزکوه  

مسعود صوفی‌مجیدپور

مقدمه
دانشگاه آزاد ایران اولین نمونه از دانشگاه‌های خصوصی ‌است که به صورت مجازی و از راه دور، قبل از انقلاب ۱۳۵۷ آغاز به¬کار کرد و تا مدتی بعد از آن نیز به کار خود ادامه داد. اما پس از مدتی فعالیت، با وقوع انقلاب و در نهایت انقلاب فرهنگی، تعطیل شد و دیگر فعالیت‌اش را آغاز نکرد. اسمش اما با پسوند اسلامی مورد استفاده قرار گرفت و به خواست هاشمی رفسنجانی و حمایت امام خمینی(ره)، دانشگاهی تحت این عنوان فعالیت‌اش را آغاز کرد.

[متن کامل]ایدئولوژیزه شدنِ تعهد کمونیستی؛ تحقیقی در بارة مدارس حزب کمونیست فرانسه ۱۹۹۰-۱۹۷۰  

ناتالی اِتوئن

از آنجا که اندیشه همواره موضوع استعمار قرار می‌گیرد،
تلاش کنیم روند این مستعمره شدن را بررسی کنیم.

[متن کامل]قمار با «سرمایۀ انسانی»؛ دربارۀ منطق سوداگریِ «اقتصاد دانش»  

ژان فرانسوا بیسونِت

منطق نئولیبرال، حوزه‌های آموزشی و دانشگاهی را در امان نگذاشته است. ref(۱)

[متن کامل]