» باب گفتگو

مقالات ویژه

■ سندیکای صنعت برق ایران: نمونۀ یک تشکل کارفرمایی کارا  رامین کریمیان

■ قانون کار و تحولات روابط کارگری - کارفرمائی در دورة زمامداری قوام‌السلطنه، ۲۶-۱۳۲۵  مسعود کوهستانی‌نژاد

■ نگاهی به جدال حقوقی دولت نهم و کارفرمایان  عباس زرگر

■ بنگاه‌داری خصوصی و کنش جمعی نگاهی به عملکرد کارفرمایان ایران، ۵۰-۱۳۴۰  مراد ثقفی، ابوالفضل حاجی‌زادگان

■ بررسی تشکل‌های اقتصادی کارفرمایی و مسئله نمایندگی  حسین حقگو


نهادهای کارفرمایی در ایران

[چکیده‌های مقالات]

نهادهای کارفرمایی در ایران

باب گفتگو

مراد ثقفی

پرداختن به موضوع نهادهای کارفرمایی در ایران از منظر تاریخی چندین راه آسان یا سهل دارد و یک راه دشوار.

[متن کامل]مقالات ویژه

سندیکای صنعت برق ایران: نمونۀ یک تشکل کارفرمایی کارا  

رامین کریمیان

با آنکه فعالان و دست‌اندرکاران صنعت برق ایران از اواخر دهۀ ۱۳۶۰ به ضرورت ایجاد تشکل در این صنف به منظور دفاع جمعی از منافع و حل مسائل مبتلابه شرکت‌های سازندۀ تجهیزات برقی، پیمانکاران، و مشاوران این صنعت پی برده‌ بودند و به‌طور غیررسمی گرد هم می‌آمدند تا به تبادل آرا و اطلاعات و اخبار و یافتن راه حلی برای مشکلات مشترک صنف‌شان بپردازند، اما راه درازی پیمودند تا سرانجام در سال ۱۳۷۹ "سندیکای صنعت برق ایران" را رسماً تشکیل دهند.

[متن کامل]قانون کار و تحولات روابط کارگری - کارفرمائی در دورة زمامداری قوام‌السلطنه، ۲۶-۱۳۲۵  

مسعود کوهستانی‌نژاد

هنگامی که قوام‌السلطنه در بهمن ۱۳۲۴ از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت، ارائة برنامه کار دولت خود را منوط به بازگشت از سفر مسکو کرد.

[متن کامل]نگاهی به جدال حقوقی دولت نهم و کارفرمایان  

عباس زرگر

این فقط خانه سینما و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نبودند که سهمی از جدال حقوقی دولت نهم با نهادهای مدنی بر سر بود و نبودشان را دارا شدند، نمایندگان کارفرمایان ایرانی هم از این خوان بی‌بهره نبوده‌اند و در این میان، ظاهراً موفق‌تر از بقیه.این مقاله نگاهی دارد به این جدال، دلایل حقوقی‌اش و واکنش دستگاه قضایی به آن و همچنین واکنش آی.ال.او (سازمان بین‌المللی کار) و پیشنهادات این نهاد که هنوز هم شاید مورد توجه واقع نشده است.

[متن کامل]بنگاه‌داری خصوصی و کنش جمعی نگاهی به عملکرد کارفرمایان ایران، ۵۰-۱۳۴۰  

مراد ثقفی، ابوالفضل حاجی‌زادگان

سال‌های دهة ۱۳۴۰ از منظر رشد و توسعه سال‌هایی خاص و تعیین کننده در تاریخ معاصر ایران به شمار می‌روند.

[متن کامل]بررسی تشکل‌های اقتصادی کارفرمایی و مسئله نمایندگی  

حسین حقگو

منظور از تشکل‌های اقتصادی، سازمان‌هایی هستند که توسط افراد هم‌پیشه (حِرَف یا صنعت) یا افرادی دارای اهداف و منافع مشترک اقتصادی تشکیل می‌شوند و حفظ و تعقیب منافع مشترک، فلسفه وجودی و موضوع فعالیت آنهاست. اهمیت نقش و جایگاه این نهادهای اقتصادی بر کسی پوشیده نیست.

[متن کامل]