مقالات ویژه

■ بازگشت به مشارکت سنتی  فاطمه صادقی

■ وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع  بیژن خواجه‌پور خوئی

■ اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم  محمد مالجو

■ بازبینی وضعیت پوپولیستی  امیر کیان‌پور

■ قانونِ کار یا قانون بیکاری  فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو

■ از اعتراض معلمان تا استیضاح وزیر  شیرزاد عبدالهی


دولت نهم

[چکیده‌های مقالات]

دولت نهم

مقالات ویژه

بازگشت به مشارکت سنتی  

فاطمه صادقی

نویسنده در این مقاله دو فرضیه را آزمون می‌کند. نخستین فرضیه عبارت از این است که انتخابات دوره‌ی سوم شوراها را، به‌ویژه در مراکز بزرگِ شهری، می‌توان نوعی بازگشت به الگوی مشارکتِ سنتی و متعارفِ پیشااصلاح‌طلبی تعبیر کرد. دومین فرضیه نیز این است که در انتخابات دوره‌ی سوم شوراها مشارکت به‌ویژه در مناطق شهری کوچک‌تر و مراکز استانی به مشارکتِ مستقلِ شبکه‌ای در بافتی از مناسبات خویشاوندی، قومی، و طایفه‌ای متمایل شده است که در آن رقابت حزبی و تعلق به احزاب و جریان‌های شناخته‌شده‌ی سیاسی به میزان فراوانی افول کرده است.

[متن کامل]وزارت نفت در دولت نهم: تحریر محل نزاع  

بیژن خواجه‌پور خوئی

نویسنده معتقد است با بررسی بحث‌ها و استدلال‌هایی که نیروهای متفاوت در دوره‌ی چهارماهه‌ی حدفاصلِ شروعِ کارِ دولت نهم تا تعیین وزیری هامانه در مقام وزیر نفت ارائه کردند می‌توان نگرش‌های موجود به وزارت نفت را مورد نقد و ارزیابی قرار داد. نویسنده می‌کوشد ضمنِ شناسائی رویکردهای مطرح نسبت به وزارت نفت، حتی‌الامکان اثرات این رویکردها بر چگونگی انجام مسئولیت‌ها در بدنة وزارت نفت مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین‌ترتیب، پرسش اصلی مقاله این است که نگرش های سیاسی، اقتصادی و امنیتیِ موجود نسبت به این ارگان تا چه حد مانعِ انجامِ کارِ کارشناسی در نهادی راهبردی هم‌چون وزارت نفت بوده و خواهد بود.

[متن کامل]اقتصاد سیاسی ظهور دولت نهم  

محمد مالجو

نویسنده در این مقاله سه هدف را دنبال می‌کند. اولاً نشان می‌دهد اتخاذِ سیاست‌های اقتصادیِ نولیبرال در دوره‌ی پس از جنگ به تحولی در ساختار مبادله در اقتصاد ایران انجامید که به‌نوبۀ‌خود به پدیده‌ی طرد اجتماعیِ بخش‌هایی از جمعیت در حوزه‌ی اجتماعی دامن زد و از این رهگذرْ واکنش‌هایی را در عرصه‌ی سیاستِ رسمی برانگیخت که به شکلِ حمایت از نامزدهایی درآمد که در نهمین انتخاباتِ ریاست جمهوریْ شعارهای عدالت‌طلبانه می‌دادند. ثانیاً استدلال می‌کند که یکی از عللِ افولِ دموکراسیِ نوپایِ دوم خرداد نیز عبارت بوده است از تلاش برای گسترش و تعمیقِ نظامِ اقتصادیِ بازار در جغرافیای ایران. ثالثاً نشان می‌دهد گرایشِ نوظهور در شکل‌دهی به نظام اقتصادی در دوره‌ی دولت نهم عبارت است از حک‌شدگیِ اقتصاد در سیاست، یعنی حرکت به سمتِ نوعی نظام اقتصادی که در آن مناسبات اقتصادی جامعه عمدتاً تحتِ‌تأثیرِ الزامات و ملاحظات سیاسیِ طبقه‌ی سیاسیِ حاکم شکل می‌گیرد.

[متن کامل]بازبینی وضعیت پوپولیستی  

امیر کیان‌پور

به اعتقاد نویسنده‌ی مقاله، استفادة اکثر مخالفان احمدی‌نژاد از صفت "پوپولیست" برای سیاست‌های دولت نهمْ کاربردی غیردقیق دارد و بیشتر به منظور طعنه‌زدن به کار می‌رود تا رساندنِ معنایی سیاسی، حال‌آن‌که دستِ‌کم همان قدر وضعیتی را که منجر به پیروزی اصلاح‌طلبان در انتخابات هشتم ریاست جمهوری شد می‌توان وضعیت پوپولیستی دانست که وضعیتی که به پیروزی محمود احمدی‌نژاد انجامید.

[متن کامل]قانونِ کار یا قانون بیکاری  

فریبرز رئیس‌دانا و محمد مالجو

نویسندگان در این مقاله با تمرکز بر مواد ۲۱ و ۲۷ و هم‌چنین فصل ششم قانون کار درصددِ ارزیابیِ پیش‌نویس اصلاح برخی از مواد قانون کار در دولت نهم هستند و نشان می‌دهند که پیش‌نویس پیشنهادی وزارت کار و امور اجتماعیِ دولت نهم برای کارگران یک جور بازیِ دوسرباخت است چندان که به کارفرمایانی برخوردار از امکانِ اخراجِ شتابان اما کارگرانی کماکان نابرخوردار از حقِ تأسیس و اداره‌ی تشکل‌های کارگری مستقل منجر می‌شود.

[متن کامل]از اعتراض معلمان تا استیضاح وزیر  

شیرزاد عبدالهی

این مقاله درصددِ مرورِ برخی رویدادهای مرتبط با آموزش و پرورش در دوره‌ی دولت نهم است. نویسنده نشان می‌دهد که با گذشت یک‌سال‌ونیم از روی‌کارآمدن محمود فرشیدی، وزیر آموزش و پرورش در دولت نهم، به‌رغم شعارها و سخنرانی‌ها تغییر محسوسی در سیاست‌های آموزش و پرورش مشاهده نمی‌شود. فرشیدی نیز هم‌چون وزرای سلف خود درگیر مسائل جاری و روزمره‌ی وزارت‌خانه شده است.

[متن کامل]