» باب گفتگو

مقالات ویژه

■ نیم قرن تلاش؛ مروری بر عملکرد کانون‌های نویسندگان ایران  مراد ثقفی

■ کتاب و کتابخانه  کامران فانی

■ نیاز به کتابخوانی  زیبا جلالی نائینی

■ تجربه فرانکلین  کاوه بیات

■ امیرکبیر و عبدالرحیم جعفری  

■ زن و کار نشر  شهلا لاهیجی

■ مصاحبه با مسئولین انتشارات دانشگاهی آکسفورد  بیژن خواجه‌پور خویی


کتاب

[چکیده‌های مقالات]

کتاب